Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."  

( Nghị định 100/2010/NĐ-CP)


 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 0000
Ngày 15 tháng 6 năm 2017
MỤC LỤC
  Ngày ban hànhTrích yếuTrang
Data pager
1
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 13 / 1 trang
Văn bản khác
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh
  19/05/2017Quyết định số 1079/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Vĩnh Long năm 2017.3
  19/05/2017Quyết định số 1080/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.15
  19/05/2017Quyết định số 1084/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của công dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Vĩnh Long năm 2017.22
  23/05/2017Quyết định số 1091/QĐ-UBND ban hành Chương trình Phát triển công nghệ sinh học tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.27
  23/05/2017Quyết định số 1092/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tổ chức truyền thông tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.37
  24/05/2017Quyết định số 1103/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020.41
  26/05/2017Quyết định số 1121/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.60
  26/05/2017Quyết định số 1123/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục tài sản thực hiện mua sắm theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.66
  29/05/2017Quyết định số 1133/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch bảo đảm An toàn thực phẩm tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030.68
  31/05/2017Quyết định số 1149/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Danh mục nhiệm vụ, dự án của Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh Vĩnh Long.82
  05/06/2017Quyết định số 1179/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 2 năm 2017 – 2018.84
  06/06/2017Quyết định số 1198/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.87
  06/06/2017Quyết định số 1200/QĐ-UBND về việc uỷ quyền tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định và thông báo về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.96