Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."  

( Nghị định 100/2010/NĐ-CP)


Số/Ký hiệu: /
Số công báo: Ngày 31 tháng 12 năm 2016
Ngày ký: 31/12/2016
Người ký:  
Trích yếu: Mục lục số 64 về văn bản đăng Công báo năm 2016.
Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Tình trạng: Còn hiệu lực
Tải về: Tải về