Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."  

( Nghị định 100/2010/NĐ-CP)


Số/Ký hiệu: 2977/QĐ-UBND
Số công báo: Ngày 29 tháng 12 năm 2016
Ngày ký: 09/12/2016
Người ký: Lữ Quang Ngời
Trích yếu: Quyết định số 2977/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 07-CTr/TU, ngày 26/7/2016 của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI).
Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Tình trạng: Còn hiệu lực
Tải về: Tải về