Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."  

( Nghị định 100/2010/NĐ-CP)


Số/Ký hiệu: 3035/QĐ-UBND
Số công báo: Ngày 29 tháng 12 năm 2016
Ngày ký: 19/12/2016
Người ký: Lê Quang Trung
Trích yếu: Quyết định số 3035/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Tình trạng: Còn hiệu lực
Tải về: Tải về