Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."  

( Nghị định 100/2010/NĐ-CP)


Số/Ký hiệu: 3040/QĐ-UBND
Số công báo: Ngày 29 tháng 12 năm 2016
Ngày ký: 20/12/2016
Người ký: Nguyễn Văn Quang
Trích yếu: Quyết định số 3040/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp, giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Tình trạng: Còn hiệu lực
Tải về: Tải về