Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."  

( Nghị định 100/2010/NĐ-CP)


Số/Ký hiệu: 36/NQ-HĐND
Số công báo: Ngày 25 tháng 1 năm 2017
Ngày ký: 09/12/2016
Người ký: Trương Văn Sáu
Trích yếu: Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh
Tình trạng: Còn hiệu lực
Tải về: Tải về