Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."  

( Nghị định 100/2010/NĐ-CP)


Số/Ký hiệu: 285/QĐ-UBND
Số công báo: Ngày 6 tháng 3 năm 2018
Ngày ký: 07/02/2018
Người ký: Lữ Quang Ngời
Trích yếu: Quyết định số 285/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Sữa học đường cho trẻ trường mầm non công lập và tiểu học công lập giai đoạn 2018 - 2021” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Tình trạng: Còn hiệu lực
Tải về: Tải về