Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."  

( Nghị định 100/2010/NĐ-CP)


Số/Ký hiệu: 02/NQ-HĐND
Số công báo: Ngày 1 tháng 8 năm 2018
Ngày ký: 13/07/2018
Người ký: Lê Anh Nghĩa
Trích yếu: Nghị quyết số 02/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước, vốn đầu tư xây dựng cơ bản, số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2017.
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Vũng Liêm
Tình trạng: Còn hiệu lực
Tải về: Tải về