Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."  

( Nghị định 100/2010/NĐ-CP)


Số/Ký hiệu: 04/NQ-HĐND
Số công báo: Ngày 1 tháng 8 năm 2018
Ngày ký: 11/07/2018
Người ký: Nguyễn Thanh Triều
Trích yếu: Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc ban hành Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2019.
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Trà Ôn
Tình trạng: Còn hiệu lực
Tải về: Tải về