Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."  

( Nghị định 100/2010/NĐ-CP)


Số/Ký hiệu: 02/NQ-HĐND
Số công báo: Ngày 2 tháng 8 năm 2018
Ngày ký: 11/07/2018
Người ký: Nguyễn Thanh Triều
Trích yếu: Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Trà Ôn
Tình trạng: Còn hiệu lực
Tải về: Tải về