Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."  

( Nghị định 100/2010/NĐ-CP)


Số/Ký hiệu: 1561/QĐ-UBND
Số công báo: Ngày 9 tháng 10 năm 2018
Ngày ký: 20/07/2018
Người ký: Lê Quang Trung
Trích yếu: - Quyết định số 1561/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định số 2741/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2018.
Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Tình trạng: Còn hiệu lực
Tải về: Tải về