Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."  

( Nghị định 100/2010/NĐ-CP)


Số/Ký hiệu: 12/CT-UBND
Số công báo: Ngày 9 tháng 10 năm 2018
Ngày ký: 30/08/2018
Người ký: Lê Quang Trung
Trích yếu: - Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Tình trạng: Còn hiệu lực
Tải về: Tải về