Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."  

( Nghị định 100/2010/NĐ-CP)


Số/Ký hiệu: 1214/QĐ-UBND
Số công báo: Ngày 10 tháng 7 năm 2016
Ngày ký: 30/05/2016
Người ký: Nguyễn Văn Quang
Trích yếu: Quyết định số 1214/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU, ngày 29/3/2016 của Tỉnh uỷ Vĩnh Long về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.
Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Tình trạng: Còn hiệu lực
Tải về: Tải về