Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."  

( Nghị định 100/2010/NĐ-CP)


Số/Ký hiệu: 1246/QĐ-UBND
Số công báo: Ngày 10 tháng 7 năm 2016
Ngày ký: 03/06/2016
Người ký: Lê Quang Trung
Trích yếu: Quyết định số 1246/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 26-Ctr/TU ngày 13/01/2015 của Tỉnh uỷ Vĩnh Long, Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ.
Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Tình trạng: Còn hiệu lực
Tải về: Tải về