Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."  

( Nghị định 100/2010/NĐ-CP)


 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 0000
Ngày 14 tháng 6 năm 2019
MỤC LỤC
  Ngày ban hànhTrích yếuTrang
Data pager
1
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 9 / 1 trang
Văn bản quy phạm pháp luật
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh
  23/05/2019Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.3
  27/05/2019Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm, khu trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 20/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.12
  30/05/2019Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.16
  30/05/2019Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.26
Văn bản khác
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh
  23/05/2019Quyết định số 1205/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.34
  29/05/2019Quyết định số 1288/QĐ-UBND về việc đính chính Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.39
  30/05/2019Quyết định số 1301/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021" năm 2019.40
  04/06/2019Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường công tác ứng phó với bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh.48
  06/06/2019Quyết định số 1409/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật.52