Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."  

( Nghị định 100/2010/NĐ-CP)


 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 0000
Ngày 9 tháng 10 năm 2018
MỤC LỤC
  Ngày ban hànhTrích yếuTrang
Data pager
1
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 10 / 1 trang
Văn bản quy phạm pháp luật
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh
  16/08/2018- Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ban hành quy định quản lý giá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.3
  21/08/2018- Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.17
Văn bản khác
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh
  20/07/2018- Quyết định số 1561/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định số 2741/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2018.24
  27/08/2018- Quyết định số 1819/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.26
  30/08/2018- Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.38
  07/09/2018- Quyết định số 1916/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma tuý trong tình hình mới.45
  14/09/2018- Quyết định số 1975/QĐ-UBND điều chỉnh danh mục dự án mời gọi đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2017-2020.51
  25/09/2018- Quyết định số 2059/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới giai đoạn 2018-2020” tỉnh Vĩnh Long.53
  25/09/2018- Quyết định số 2061/QĐ-UBND về việc đính chính Quy định quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.76
  27/09/2018- Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.77