Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."  

( Nghị định 100/2010/NĐ-CP)


 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 0000
Ngày 20 tháng 3 năm 2015
MỤC LỤC
  Ngày ban hànhTrích yếuTrang
Data pager
1
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 10 / 1 trang
Văn bản quy phạm pháp luật
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh
  15/01/2015Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về hạn mức giao đất ở mới; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất có đất ở và đất vườn, ao liền kề; kích thước, diện tích đất tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.3
  26/01/2015Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức đất xây dựng phần mộ, nhà tang lễ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang nhân dân thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Long.10
Văn bản khác
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh
  09/01/2015Quyết định số 22/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn doanh nghiệp tiêu biểu, doanh nhân tiêu biểu của tỉnh.12
  12/01/2015Quyết định số 32/QĐ-UBND về việc phân công nhiệm vụ thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh.16
  13/01/2015Quyết định số 44/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Long năm 2015.31
  15/01/2015Quyết định số 71/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Phát triển Thương mại điện tử giai đoạn 2015 - 2020 của tỉnh Vĩnh Long.52
  15/01/2015Quyết định số 73/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long.67
  16/01/2014Quyết định số 80/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2015 - 2020 của tỉnh Vĩnh Long.70
  21/01/2015Quyết định số 90/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Long, năm 2015.81
  27/01/2015Quyết định số 122/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch công tác khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 201586