Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."  

( Nghị định 100/2010/NĐ-CP)


 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 0000
Ngày 8 tháng 1 năm 2016
MỤC LỤC
  Ngày ban hànhTrích yếuTrang
Data pager
1
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 11 / 1 trang
Văn bản quy phạm pháp luật
 
Hội đồng nhân dân tỉnh
  10/12/2015Nghị quyết số 153/2015/NQ-HĐND miễn học phí đối với học viên thuộc diện phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh học chương trình giáo dục thường xuyên, năm học 2015-2016. 3
  10/12/2015Nghị quyết số 154/2015/NQ-HĐND về việc quy định đối tượng và mức chi chế độ thăm bệnh, phúng điếu của UBND tỉnh Vĩnh Long.5
  10/12/2015Nghị quyết số 155/2015/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 132/2010/NQ-HĐND.7
  10/12/2015Nghị quyết số 156/2015/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung và tiếp tục thực hiện Nghị quyết 133/2010/NQ-HĐND.8
  11/12/2015Nghị quyết số 158/2015/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh tỉnh Vĩnh Long 5 năm 2016 – 2020.10
  11/12/2016Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh năm 2016.30
  11/12/2015Nghị quyết số 160/2015/NQ-HĐND quy định mức thu đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.38
  11/12/2015Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND quy định kinh phí duy trì các hoạt động nghiệp vụ và phục vụ nhiệm vụ chính trị của Trung tâm văn hoá thể thao xã, nhà văn hoá – khu thể thao ấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.56
  11/12/2015Nghị quyết số 163/2015/NQ-HĐND về việc tạm dừng thực hiện Nghị quyết số 136/2015/NQ-HĐND ngày 16/6/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khoá VIII, kỳ họp lần thứ 13 (bất thường) về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.58
  11/12/2015Nghị quyết số 164/2015/NQ-HĐND về việc quy định mức thu phí scan (quét) các loại giấy tờ khi thực hiện thủ tục đăng kí đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.60
Văn bản khác
 
Hội đồng nhân dân tỉnh
  10/12/2015Nghị quyết số 151/NQ-HĐND về dự toán NSNN năm 2016; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2016; kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2016. 62