Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."  

( Nghị định 100/2010/NĐ-CP)

 

 

Tổng hợp tin tức

 

 Thông tin Đầu tư xây dựng

 

 Thông tin Phát triển kinh tế    

 

 Thông tin Cải cách hành chính

 

 Thông tin Chính sách pháp luât

 

  Thông tin Nông nghiệp và PTNT
 

 

 

         Liên kết Website Công báo              
 Thống kê số lượt truy cập