Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."  

( Nghị định 100/2010/NĐ-CP)


 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 0000
Ngày 15 tháng 11 năm 2016
MỤC LỤC
  Ngày ban hànhTrích yếuTrang
Data pager
1
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 8 / 1 trang
Văn bản khác
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh
  10/10/2016Quyết định số 2402/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 3
  13/10/2016Quyết định số 2459/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.20
  13/10/2016Quyết định số 2464/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2017.33
  13/10/2016Quyết định số 2469/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.41
  17/10/2016Quyết định số 2498/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện các Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.57
  21/10/2016Quyết định số 2535/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới trên địa bàn tỉnh.78
  24/10/2016Quyết định số 2537/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020.85
  24/10/2016Quyết định số 2547/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020.99