Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."  

( Nghị định 100/2010/NĐ-CP)


  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 0000
Ngày 25 tháng 4 năm 2014
MỤC LỤC
  Ngày ban hànhTrích yếuTrang
Data pager
1
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 8 / 1 trang
Văn bản quy phạm pháp luật
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh
  07/04/2014Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND về việc bổ sung, điều chỉnh phụ lục I, II của Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đất, nhà, tài sản khác áp dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.3
Văn bản khác
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh
  24/03/2014Quyết định số 368/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch phân bổ kinh phí thực hiện công tác mộ và nghĩa trang liệt sĩ năm 2014.6
  24/03/2014Quyết định số 374/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2014.8
  25/03/2014Quyết định số 380/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 908 huyện Tam Bình và Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.16
  25/03/2014Quyết định số 385/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.21
  26/03/2014Quyết định số 388/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU của Tỉnh uỷ Vĩnh Long về việc thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.30
  28/03/2014Quyết định số 390/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục, Thể thao tỉnh Vĩnh Long lần thứ 7 năm 2014, chào mừng kỷ niệm 39 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. 38
  28/03/2014Quyết định số 481/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Kiện toàn tổ chức bộ máy và đổi tên Trung tâm Bảo trợ xã hội thành Trung tâm Công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long.49