TTSố ký hiệuVăn bản thay thếNgày kýVăn bản được thay thế
1 10/2023/QĐ-UBND Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long. 23/05/2023 02/2009/QĐ-UBND
2 10/2023/QĐ-UBND Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long. 23/05/2023 20/2016/QĐ-UBND
3 09/2023/QĐ-UBND Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định quản lý đầu tư các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước. 05/05/2023 20/2018/QĐ-UBND
4 03/2023/QĐ-UBND Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 10/02/2023 01/2022/QĐ-UBND
5 01/2023/QĐ-UBND Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh. 12/01/2023 04/2022/QĐ-UBND
6 37/2022/QĐ-UBND Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022. 22/12/2022 34/2021/QĐ-UBND
7 43/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 43/2022/NQ-HĐND quy định định mức phân bổ kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 14/12/2022 56/2017/NQ-HĐND
8 41/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 41/2022/NQ-HĐND ban hành Quy định hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm đối với hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 14/12/2022 216/2019/NQ-HĐND
9 2260/QĐ-UBND Quyết định số 2260/QĐ-UBND về việc công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần và giải pháp tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 04/11/2022 85/QĐ-UBND
10 32/2022/QĐ-UBND Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long. 04/11/2022 31/2016/QĐ-UBND
11 31/2022/QĐ-UBND Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long. 04/11/2022 32/2016/QĐ-UBND
12 30/2022/QĐ-UBND Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 25/10/2022 25/2016/QĐ-UBND
13 29/2022/QĐ-UBND Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn công nhận, hướng dẫn chấm điểm và trình tự, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 20/10/2022 08/2013/QĐ-UBND
14 38/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Vĩnh Long. 15/07/2022 44/2016/NQ-HĐND
15 31/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND quy định mức kinh phí duy trì các hoạt động nghiệp vụ và phục vụ nhiệm vụ chính trị của Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã; Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 15/07/2022 161/2015/NQ-HĐND
16 29/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND quy định nội dung chi và mức chi cho công tác xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 15/07/2022 130/2018/NQ-HĐND
17 27/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND quy định nội dung chi và mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 15/07/2022 63/2017/NQ-HĐND
18 26/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, năm học 2022 - 2023. 15/07/2022 15/2021/NQ-HĐND
19 23/2022/QĐ-UBND Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long. 13/07/2022 14/2016/QĐ-UBND
20 22/2022/QĐ-UBND Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long. 13/07/2022 13/2014/QĐ-UBND
21 22/2022/QĐ-UBND Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long. 13/07/2022 14/2014/QĐ-UBND
22 1347/QĐ-UBND Quyết định số 1347/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 08/07/2022 1308/QĐ-UBND
23 20/2022/QĐ-UBND Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm, khu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 17/06/2022 12/2014/QĐ-UBND
24 19/2022/QĐ-UBND Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long. 17/06/2022 24/2015/QĐ-UBND
25 16/2022/QĐ-UBND Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long. 24/05/2022 15/2016/QĐ-UBND
26 13/2022/QĐ-UBND Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Vĩnh Long. 13/05/2022 32/2020/QĐ-UBND
27 480/QĐ-UBND Quyết định số 480/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và vận hành Hệ thống thông tin quản lý Văn bản và điều hành tỉnh Vĩnh Long. 10/03/2022 910/QĐ-UBND
28 466/QĐ-UBND Quyết định số 466/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phát động xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, giai đoạn 2022 - 2026. 09/03/2022 245/QĐ-UBND
29 09/2022/QĐ-UBND Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ban hành bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 07/03/2022 13/2019/QĐ-UBND
30 07/2022/QĐ-UBND Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long. 25/02/2022 06/2015/QĐ-UBND
1 - 30 trong tổng số 49Số dòng hiển thị:
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày kýVăn bản đính chính
1 2432/QĐ-UBND Quyết định số 2432/QĐ-UBND Về việc đính chính Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long. 24/11/2022 06/2022/QĐ-UBND
2 2400/QĐ-UBND Quyết định số 2400/QĐ-UBND đính chính thời gian hiệu lực Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long. 18/11/2022 32/2022/QĐ-UBND
3 2346/QĐ-UBND Quyết định số 2346/QĐ-UBND đính chính một số nội dung tại điểm c khoản 2 Điều 3 Quyết định số 32/2022/QĐUBND ngày 04/11/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Long. 14/11/2022 32/2022/QĐ-UBND
4 3131/QĐ-UBND Quyết định số 3131/QĐ-UBND về việc đính chính Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND, ngày 05/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 18/11/2020 30/2020/QĐ-UBND
5 2691/QĐ-UBND Quyết định số 2691/QĐ-UBND về việc đính chính Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND, ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh. 08/10/2020 22/2020/QĐ-UBND
6 2486/QĐ-UBND Quyết định số 2486/QĐ-UBND về việc đính chính Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành đơn giá sản phẩm lập báo cáo hiện trạng môi trường và báo cáo chuyên đề về môi trường cấp tỉnh. 21/09/2020 21/2020/QĐ-UBND
1 - 6 trong tổng số 6Số dòng hiển thị:
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày kýVăn bản sửa đổi, bổ sung
1 05/2023/QĐ-UBND Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long. 30/03/2023 09/2022/QĐ-UBND
2 38/2022/QĐ-UBND Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long. 23/12/2022 37/2021/QĐ-UBND
3 36/2022/QĐ-UBND Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long. 19/12/2022 32/2022/NQ-HĐND
4 1628/QĐ-UBND Quyết định số 1628/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 1082/QĐ-UBND, ngày 01/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh. 12/08/2022 1082/QĐ-UBND
5 40/NQ-HĐND Nghị quyết số 40/NQ-HĐND bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện về phê duyệt kế hoạch danh mục công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 huyện Long Hồ. 19/07/2022 30/NQ-HĐND
6 39/NQ-HĐND Nghị quyết số 39/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Hôi đồng nhân dân huyện, về phê duyệt danh mục công trình và vốn sự nghiệp mang tính chất xây dựng cơ bản năm 2022. 19/07/2022 29/NQ-HĐND
7 38/NQ-HĐND Nghị quyết số 38/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện về phê duyệt danh mục công trình và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022. 19/07/2022 28/NQ-HĐND
8 70/NQ-HĐND Nghị quyết số 70/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 09/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; vay ngân sách địa phương; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020. 15/07/2022 28/NQ-HĐND
9 69/NQ-HĐND Nghị quyết số 69/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 278/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2021; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2021. 15/07/2022 278/NQ-HĐND
10 68/NQ-HĐND Nghị quyết số 68/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long để thực hiện công trình, dự án. 15/07/2022 54/NQ-HĐND
11 67/NQ-HĐND Nghị quyết số 67/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 15/07/2022 42/NQ-HĐND
12 66/NQ-HĐND Nghị quyết số 66/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2, Phụ lục 4 ban hành kèm theo Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 15/07/2022 116/NQ-HĐND
13 64/NQ-HĐND Nghị quyết số 64/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư tại Điều 1, Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 về sửa đổi, bổ sung phụ lục số 16 ban hành kèm theo Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh đối với “Dự án Đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực thị xã Bình Minh - Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long”. 15/07/2022 20/NQ-HĐND
14 63/NQ-HĐND Nghị quyết số 63/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung nguồn vốn đầu tư tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 168/NQ-HĐND ngày 31/5/2019 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kênh Hai Quý, khu vực phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. 15/07/2022 168/NQ-HĐND
15 62/NQ-HĐND Nghị quyết số 62/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung nguồn vốn đầu tư tại các Phụ lục số 1, 2, 3, 4 và 6 ban hành kèm theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh Vĩnh Long về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh. 15/07/2022 69/NQ-HĐND
16 61/NQ-HĐND Nghị quyết số 61/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 và các Phụ lục số 1, 3, 9 ban hành kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh Vĩnh Long. 15/07/2022 38/NQ-HĐND
17 60/NQ-HĐND Nghị quyết số 60/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025. 15/07/2022 37/NQ-HĐND
18 36/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 36/2022/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2, Điều 1 của Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ từ ngân sách địa phương đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm, khu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 15/07/2022 03/2020/NQ-HĐND
19 35/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 16/3/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm, khu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 15/07/2022 02/2020/NQ-HĐND
20 33/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐND quy định số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã loại I; mức phụ cấp, trợ cấp đối với Ấp đội trưởng và lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 15/07/2022 70/2017/NQ-HĐND
21 22/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh. 15/07/2022 09/2020/NQ-HĐND
22 24/2022/QĐ-UBND Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 3 của Quy định giá của các dịch vụ được chuyển từ phí sang cơ chế giá theo quy định tại Luật Phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 18/07/2022 06/2018/QĐ-UBND
23 21/2022/QĐ-UBND Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long. 04/07/2022 11/2018/QĐ-UBND
24 1082/QĐ-UBND Quyết định số 1082/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 944/QĐ-UBND, ngày 27/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình khuyến nông tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 - 2025. 01/06/2022 944/QĐ-UBND
25 15/2022/QĐ-UBND Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 20/05/2022 08/2019/QĐ-UBND
26 280/NQ-HĐND Nghị quyết số 280/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Điều 1, Nghị quyết số 251/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân tỉnh Vĩnh Long về điều chỉnh, bổ sung Điều 1, Nghị quyết số 212/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân tỉnh về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 từ nguồn ngân sách tỉnh. 11/12/2020 251/NQ-HĐND
27 279/NQ-HĐND Nghị quyết số 279/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 250/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 211/NQ-HĐND ngày 06/12/2019; Điều 1 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017; Điều 1 Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 và Điều 1 Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 13/5/2019 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. 11/12/2020 54/NQ-HĐND
28 279/NQ-HĐND Nghị quyết số 279/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 250/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 211/NQ-HĐND ngày 06/12/2019; Điều 1 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017; Điều 1 Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 và Điều 1 Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 13/5/2019 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. 11/12/2020 163/NQ-HĐND
29 279/NQ-HĐND Nghị quyết số 279/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 250/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 211/NQ-HĐND ngày 06/12/2019; Điều 1 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017; Điều 1 Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 và Điều 1 Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 13/5/2019 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. 11/12/2020 211/NQ-HĐND
30 279/NQ-HĐND Nghị quyết số 279/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 250/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 211/NQ-HĐND ngày 06/12/2019; Điều 1 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017; Điều 1 Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 và Điều 1 Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 13/5/2019 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. 11/12/2020 250/NQ-HĐND
1 - 30 trong tổng số 48Số dòng hiển thị: